MENY Hjørring

Persondatapolitik

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Dagrofa ApS, Kærup Industrivej 12, 4100 Ringsted er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi modtager om dig i forbindelse med din bestilling af vare via varetursordningen. Du kan kontakte os via e-mail Longjohn@dagrofa.dk.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger med det formål at kunne levere de vare du har bestilt til dig.

Hvis du har accepteret at modtage vores nyhedsbrev behandler vi ligeledes dine personoplysninger for at kunne sende dig denne markedsføring. Du kan altid framelde dig markedsføring ved at klikke i bunden af nyhedsbrevet. 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af den aftale vi indgår om levering af vare og dermed Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om lovlig behandling af personoplysninger i
forbindelse med opfyldelse af en kontrakt.

Kategorier af personoplysninger
Vi behandler alene almindelige personoplysninger om dig så som navn, adresse, kontaktoplysninger, oplysninger om dit køb samt valg af betalingsform.

Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til vores databehandlere bl.a. leverandøren af vores web-løsning samt til den pågældende butik, som skal levere/udføre din bestilling.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi overfører ikke dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi behandler alene personoplysninger vi har modtaget fra dig.

Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer oplysninger om køb i 5 år jf. bogføringsloven hvorefter de slettes.

Automatiske afgørelser, herunder profilering
Vi anvender ikke automatiske afgørelser eller profilering.

Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af
oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os her.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige
generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden
hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du
finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine
personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Åbningstider

Alle ugens dage 7.00 - 20.00

Kontakt os

Frederikhavnsvej 42-48 9800 Hjørring

Tlf: +4596241241 E-mail: 0504076@meny.dk CVR-nummer: 41962976

Betalingsformer

MastercardVisaDankort
Se kontrolrapport
MastercardVisaDankortSe kontrolrapport